0

Our Product

ผลิตภัณฑ์ของเรา


Bee Fruits
Boonthieng

Our Factory


บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด 

(สำนักงานใหญ่)

33/2 หมูู่ 5 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่

จังหวัดจันทบุรี 22120


โทร. 

039-494094

061-178-8883

E-Mail: info@chanthaburifruits.com


Copyright ® 2020 chanthaburifruitproducts.com